Novinky Rybičky Deskové hry Biblická kvarteta Biblická pexesa Rodinné uctívání Hry online Ceník Kontakty Jazyky

Biblické hry - novinky


Nový kvíz inspirovaný deskovou hrou Exodus z Egypta do Zaslíbené země

20.06.2017

Zveřejnili jsme kvíz Exodus pro děti a také těžší verzi pro dospělé. Oba kvízy jsou dostupné na internetu.
Odkaz na ni je zde: Kvíz Exodus pro děti <-- Klikni zde a hrej
Nebo kvíz pro dospělé: Kvíz Exodus pro dospělé <-- Klikni zde a hrej


      TOPlist

Nová desková hra Exodus z Egypta do Zaslíbené země

08.05.2017

Hru začíná nejmladší hráč, nebo ten, kdo prohrál minulou hru. Hráči si zvolí figurky. Ze startu se postupuje o počet políček podle hodu kostkou. Na šestku se nehází dvakrát. Pokud hráči stoupnou na stejné políčko, tak se nevyhazuje. Pokud hráči stoupnou na žluté a červené políčko, tak odpovídají na otázku na kartě. Otázku čte protihráč a také zkontroluje správnost odpovědi. Žlutá karta za vyjmenování všech izraelských kmenů má hodnotu dvou karet! Pokud stoupnou na zelené políčko, berou zelenou kartu a citují nebo řeknou, co je v biblickém textu nebo pasáži. Děti berou zelené karty se symbolem dětské hlavičky. Pokud stoupnou na biblická místa, která jsou označená modrou barvou, hráči řeknou jméno biblického místa – karty označené písmeny A až J nebo jim protihráč přečte otázku na modrých kartách bez písmen. Když například hráč stoupne na políčko označené písmenem A, hádá jméno místa. Když odpoví správně, nechá si kartičku s písmenem A. Při správné odpovědi si hráč kartu vždy ponechá a při nesprávné ji vrací zpět. Cílem hry je projít od startu do cíle co nejrychleji s tím, že hráč získá od každé barvy nejméně jednu kartu. Pokud dojde do cíle a nemá je, vrací se na políčko místa Rimmon-perec označené fialovou barvou a snaží se je získat. Pokud má tři karty jedné barvy, může je vyměnit. Jednu si nechá a dvě vymění. Například dojde do cíle a má jednu zelenou, jednu modrou a tři červené. Dvě červené vymění za jednu žlutou, která mu chybí a také splnil cíl hry. Pokud během hry karty jedné barvy dojdou, hráči si můžou zvolit místo dané barvy jinou, která jim chybí nebo jim vyhovuje. Délka času na odpověď je jedna minuta, což se měří přesýpacími hodinami, které jsou součástí hry. V případě, kdy jsou odpovědí čtyři a více jména, se měří dvě minuty.

Součástí hry je hrací kostka, přesýpací hodiny, hrací plocha a 16 žlutých, 16 červených a 16 modrých karet a 32 zelených, které jsou rozdělené na karty pro děti a pro dospělé.
Desková hra Biblický Chronologikon

29.09.2016

Smyslem hry je co nejrychleji umístit hrací karty na hrací plochu. Hru začíná nejmladší nebo ten, kdo minulou hru prohrál.
Na začátku hry se rozdají hrací karty. Ideální počet je pět až šest karet. Zbývající karty si hráči dokoupí v průběhu hry. Karty, které zbudou po rozdání, se umístí doprostřed hrací plochy. Na hrací plochu se také umístí zelené, žluté a červené karty s biblickými otázkami. Hráč má svoje karty položeny nahoru stranou, kde je pouze název biblické knihy nebo události. Jsou takto na hromádce a hráč při tahu bere tu umístěnou nahoře. Ten, kdo začíná hru, položí první kartu na políčka Biblická kniha – Chronologie a otočí ji. Pokud ji později umístí na nesprávné místo, musí ji odevzdat a koupit si jinou. Potom hází kostkou a postupuje z políčka Start. (Na šestku se nehází dvakrát.) Při projetí startem hráč obdrží měďák. Cena nové kartičky je také jeden měďák.
Hra má několik variant. Buď můžete skládat 8 biblických knih nebo událostí, nebo 4 události a 4 biblické knihy. Osvědčila se více varianta 8 knih nebo událostí. Děti skládají biblické knihy jak jdou po sobě v Bibli. Dospělí je skládají podle toho, kdy přibližně byla kniha napsána. Samozřejmě jsou výjimky. Například když jsme ji hráli s dvěma chlapci, co neuměli hledat v Bibli, tak dostali Bibli a přesýpacími hodinami se jim odměřila minuta, kdy mohli hledat v seznamu biblických knih na začátku Bible a potom ji podle toho umístit na hrací plochu. Hru si můžete operativně upravit, aby z ní hráči měli radost. Můžete hrát současně skládaní biblických událostí pro děti, kdy děti skládají lehké události (zelená čísla) a dospělí skládají obtížnější události (červená čísla).
Když hráč stoupne na zelené políčko s otazníkem, děti dostanou zelenou otázku a dospělí žlutou, za kterou je jeden měďák. Když se stoupne na červené políčko, hráč se pokusí zodpovědět těžkou otázku (děti žlutá, dospělí červená) za dva měďáky (dvoucent).
Přesýpací hodiny slouží k odměření času na odpověď, aby hráči nezabrala příliš mnoho času. Pokud hráč řekne, že ví odpověď, nemusí se hodiny spouštět. Vyhrává ten, kdo první položí všech osm knih nebo událostí na hrací plochu.

Hrací plocha barevná laminovaná (formát A3). Hra je v papírové krabici a součástí hry jsou hrací karty, figurky, kostka, přesýpací hodiny a měděné mince.
Biblické hry v angličtině a slovenštině


V průběhu léta jsme uveřejnili vědomostní deskovou hru Putování Zaslíbenou zemí v angličtině a slovenštině. V těchto jazycích je k dispozici i hra Skládání biblických knih. Ke hře Rybičky se dají použít lehké otázky (zelené) ke hře Putování.

Biblická hra Rybičky


Smyslem hry je nalovit co nejvíce ryb. Jedna věc je rybu ulovit na udici s magnetem, ale aby si hráč rybu mohl ponechat, musí zodpovědět jednoduchou biblickou otázku. Pokud ji nezodpoví, musí rybu zase pustit na svobodu. Hra končí ulovením všech ryb nebo pokud jsou rybáři již hrou unaveni.

Hra je vhodná i pro malé děti, které jsou od útlého dětství vedeny k pravdě, například pomocí knihy Moje kniha biblických příběhů.

Součástí hry jsou otázky. Hra je v plastové obálce A5. Standardně jsou hrací ryby zalaminovány (32 ks) a je potřeba je ještě vystříhat, pokud při objednávce neuvedete jinak.
Desková hra Putování Zaslíbenou zemí


Smyslem hry je co nejrychleji projít od startu do cíle (125 políček) přes různá města a místa v Zaslíbené zemi. Vzhledem k časové náročnosti hra může být rozdělena na tři epizody - první "Překroč Jordán!"; druhá "Z Joppe do Danu" a třetí "Hurá na jih". Můžete začít na startu nebo v městě Joppe nebo Dan a skončit také tam nebo v cíli. Pokud v průběhu hry zjistíte, že nestihnete dohrát ze startu do cíle, můžete hru ukončit v Joppe nebo Danu.
Při hře hráči (nejlépe maximálně 4 jednotlivci nebo až 4 týmy; týmy jsou vhodné třeba na společenství, kde je hodně přítomných) postupují dopředu o 3 až 5 políček, když správně odpoví otázku zvolené obtížnosti. Lehká otázka - 3 body, průměrná otázka 4 body a těžká otázka 5 bodů. Tyto otázky jsou na kartách s jedním a více otazníky. Hráč také může odpovědět bonusovou otázku, kterou získá, když stoupne na nějaké místo nebo město. Pokud je schopen o daném místě říci jednu informaci, tak si může vzít kartu s otázkou a při správné odpovědi postoupit o daný počet políček. To se může i opakovat. Pokud ale o místě nic neví nebo řekne něco nepravdivého, vrací se zpět o 2 políčka a ztrácí nárok na bonusovou otázku. Jinak na kartičce s otázkou je uvedena i odpověď, proto ji musí přečíst protihráč. Když hrají rodiče s dětmi, mohou udělat dva týmy, lehké otázky zodpoví dítě, a když neví, tak rodič. Když neví rodič, je to důvod pro osobní studium :-)

Hrací plocha barevná laminovaná 29x42 cm, tedy formát A3. Součástí hry jsou karty s otázkami (64 lehkých, 96 středních a 96 těžkých), a také hrací figurky a přesýpací hodiny. Hra je v papírové krabici.

Biblické minipexeso


Toto minipexeso umožňuje dětem, která se začínají učit poznávat písmenka, zahrát si biblické pexeso. Nehraje se klasicky 8 x 8, tedy 32 dvojic, nýbrž 4x4, tedy osm dvojic, které jsou tvořeny jmény biblických postav na 3-4 písmena jako EVA a NOE. Jména biblických postav jsou psána velkými tiskacími písmeny.

Hrací karty minipexesa jsou zalaminované.


Teokratické hry si můžete objednat na emailu teo.hry.cz@gmail.com
nebo informace získáte i na telefonu 731 133 351 (br. Běhunčík)

© 2015-2021 Zdeněk Běhunčík | Domovská stránka