Novinky Rybičky Deskové hry Biblická kvarteta Biblická pexesa Rodinné uctívání Hry online Ceník Kontakty Jazyky

      TOPlist

Deskové biblické hry

Připravili jsme pro vás řadu zajímavých deskových her. Věříme, že se pobavíte a rozšíříte si svoje biblické znalosti.

Cesty apoštola Pavla

Hru začíná nejmladší hráč, nebo ten, kdo prohrál minulou hru. Hodí kostkou a při jedničce hrají první cestu, při dvojce druhou, při trojce třetí a při čtyřce cestu do Říma. Pokud padne pětka a šestka, hází se znovu. Hráči si zvolí figurky. Ze startu se postupuje o počet políček podle hodu kostkou. Na šestku se nehází dvakrát. Pokud hráči stoupnou na stejné políčko, tak se nevyhazuje. Pokud hráči stoupnou na žluté a červené políčko, tak odpovídají na otázku na kartě. Otázku čte protihráč a také zkontroluje správnost odpovědi. Pokud stoupnou na zelené políčko, berou zelenou kartu a citují nebo řeknou, co je v biblickém textu nebo pasáži. Pokud stoupnou na modrou hráči zodpoví otázku nebo ukáží biblické místo. Při správné odpovědi si hráč kartu vždy ponechá a při nesprávné ji vrací zpět. Cílem hry je projít od startu do cíle co nejrychleji s tím, že hráč získá od každé barvy nejméně jednu kartu. Pokud dojde do cíle a nemá je, tak hráč nesplnil misi a vyhrává ten, kdo přijde do cíle nejdříve, ale zároveň má karty od každé barvy Pokud má tři karty jedné barvy, může je vyměnit. Jednu si nechá a dvě vymění. Například dojde do cíle a má jednu zelenou, jednu modrou a tři červené. Dvě červené vymění za jednu žlutou, která mu chybí a také splnil cíl hry. Pokud během hry karty jedné barvy dojdou, hráči si můžou zvolit místo dané barvy jinou, která jim chybí nebo jim vyhovuje. Délka času na odpověď je jedna minuta, což se měří přesýpacími hodinami, které jsou součástí hry. Pokud hrajete hru nově, můžete stanovit pravidlo, že se odpověď může hledat na internetu a hráč na to má jednu minutu, například chronologická červená otázka :-)

Součástí hry je hrací kostka, přesýpací hodiny, hrací plocha a 32 žlutých, 32 červených a 32 modrých karet a 32 zelených.
      TOPlist

Exodus z Egypta do Zaslíbené země

Hru začíná nejmladší hráč, nebo ten, kdo prohrál minulou hru. Hráči si zvolí figurky. Ze startu se postupuje o počet políček podle hodu kostkou. Na šestku se nehází dvakrát. Pokud hráči stoupnou na stejné políčko, tak se nevyhazuje. Pokud hráči stoupnou na žluté a červené políčko, tak odpovídají na otázku na kartě. Otázku čte protihráč a také zkontroluje správnost odpovědi. Žlutá karta za vyjmenování všech izraelských kmenů má hodnotu dvou karet! Pokud stoupnou na zelené políčko, berou zelenou kartu a citují nebo řeknou, co je v biblickém textu nebo pasáži. Děti berou zelené karty se symbolem dětské hlavičky. Pokud stoupnou na biblická místa, která jsou označená modrou barvou, hráči řeknou jméno biblického místa – karty označené písmeny A až J nebo jim protihráč přečte otázku na modrých kartách bez písmen. Když například hráč stoupne na políčko označené písmenem A, hádá jméno místa. Když odpoví správně, nechá si kartičku s písmenem A. Při správné odpovědi si hráč kartu vždy ponechá a při nesprávné ji vrací zpět. Cílem hry je projít od startu do cíle co nejrychleji s tím, že hráč získá od každé barvy nejméně jednu kartu. Pokud dojde do cíle a nemá je, vrací se na políčko místa Rimmon-perec označené fialovou barvou a snaží se je získat. Pokud má tři karty jedné barvy, může je vyměnit. Jednu si nechá a dvě vymění. Například dojde do cíle a má jednu zelenou, jednu modrou a tři červené. Dvě červené vymění za jednu žlutou, která mu chybí a také splnil cíl hry. Pokud během hry karty jedné barvy dojdou, hráči si můžou zvolit místo dané barvy jinou, která jim chybí nebo jim vyhovuje. Délka času na odpověď je jedna minuta, což se měří přesýpacími hodinami, které jsou součástí hry. V případě, kdy jsou odpovědí čtyři a více jména, se měří dvě minuty.

Součástí hry je hrací kostka, přesýpací hodiny, hrací plocha a 16 žlutých, 16 červených a 16 modrých karet a 32 zelených, které jsou rozdělené na karty pro děti a pro dospělé.
Biblický Chronologikon

Smyslem hry je co nejrychleji umístit hrací karty na hrací plochu. Hru začíná nejmladší nebo ten, kdo minulou hru prohrál.
Na začátku hry se rozdají hrací karty. Ideální počet je pět až šest karet. Zbývající karty si hráči dokoupí v průběhu hry. Karty, které zbudou po rozdání, se umístí doprostřed hrací plochy. Na hrací plochu se také umístí zelené, žluté a červené karty s biblickými otázkami. Hráč má svoje karty položeny nahoru stranou, kde je pouze název biblické knihy nebo události. Jsou takto na hromádce a hráč při tahu bere tu umístěnou nahoře. Ten, kdo začíná hru, položí první kartu na políčka Biblická kniha – Chronologie a otočí ji. Pokud ji později umístí na nesprávné místo, musí ji odevzdat a koupit si jinou. Potom hází kostkou a postupuje z políčka Start. (Na šestku se nehází dvakrát.) Při projetí startem hráč obdrží měďák. Cena nové kartičky je také jeden měďák.
Hra má několik variant. Buď můžete skládat 8 biblických knih nebo událostí, nebo 4 události a 4 biblické knihy. Osvědčila se více varianta 8 knih nebo událostí. Děti skládají biblické knihy jak jdou po sobě v Bibli. Dospělí je skládají podle toho, kdy přibližně byla kniha napsána. Samozřejmě jsou výjimky. Například když jsme ji hráli s dvěma chlapci, co neuměli hledat v Bibli, tak dostali Bibli a přesýpacími hodinami se jim odměřila minuta, kdy mohli hledat v seznamu biblických knih na začátku Bible a potom ji podle toho umístit na hrací plochu. Hru si můžete operativně upravit, aby z ní hráči měli radost. Můžete hrát současně skládaní biblických událostí pro děti, kdy děti skládají lehké události (zelená čísla) a dospělí skládají obtížnější události (červená čísla).
Když hráč stoupne na zelené políčko s otazníkem, děti dostanou zelenou otázku a dospělí žlutou, za kterou je jeden měďák. Když se stoupne na červené políčko, hráč se pokusí zodpovědět těžkou otázku (děti žlutá, dospělí červená) za dva měďáky (dvoucent).
Přesýpací hodiny slouží k odměření času na odpověď, aby hráči nezabrala příliš mnoho času. Pokud hráč řekne, že ví odpověď, nemusí se hodiny spouštět. Vyhrává ten, kdo první položí všech osm knih nebo událostí na hrací plochu.

Hrací plocha barevná laminovaná (formát A3). Hra je v papírové krabici a součástí hry jsou hrací karty, figurky, kostka, přesýpací hodiny a měděné mince.
Putování Zaslíbenou zemí

Smyslem hry je co nejrychleji projít od startu do cíle (125 políček) přes různá města a místa v Zaslíbené zemi. Vzhledem k časové náročnosti hra může být rozdělena na tři epizody - první "Překroč Jordán!"; druhá "Z Joppe do Danu" a třetí "Hurá na jih". Můžete začít na startu nebo v městě Joppe nebo Dan a skončit také tam nebo v cíli. Pokud v průběhu hry zjistíte, že nestihnete dohrát ze startu do cíle, můžete hru ukončit v Joppe nebo Danu.
Při hře hráči (nejlépe maximálně 4 jednotlivci nebo až 4 týmy; týmy jsou vhodné třeba na společenství, kde je hodně přítomných) postupují dopředu o 3 až 5 políček, když správně odpoví otázku zvolené obtížnosti. Lehká otázka - 3 body, průměrná otázka 4 body a těžká otázka 5 bodů. Tyto otázky jsou na kartách s jedním a více otazníky. Hráč také může odpovědět bonusovou otázku, kterou získá, když stoupne na nějaké místo nebo město. Pokud je schopen o daném místě říci jednu informaci, tak si může vzít kartu s otázkou a při správné odpovědi postoupit o daný počet políček. To se může i opakovat. Pokud ale o místě nic neví nebo řekne něco nepravdivého, vrací se zpět o 2 políčka a ztrácí nárok na bonusovou otázku. Jinak na kartičce s otázkou je uvedena i odpověď, proto ji musí přečíst protihráč. Když hrají rodiče s dětmi, mohou udělat dva týmy, lehké otázky zodpoví dítě, a když neví, tak rodič. Když neví rodič, je to důvod pro osobní studium :-)

Hrací plocha barevná laminovaná 29x42 cm, tedy formát A3. Součástí hry jsou karty s otázkami (64 lehkých, 96 středních a 96 těžkých), a také hrací figurky a přesýpací hodiny. Hra je v papírové krabici.
Skládání biblických knih

Smyslem hry je umístit lístečky s názvem biblické knihy na správné místo hrací plochy s tím, že na hrací ploše je kromě čísel biblických knih jen vidět, kde jsou Žalmy a kde končí Hebrejská a začínají Řecká písma. Lístečky můžete umísťovat i na přeskáčku. Jen dbejte, abyste neudělali chybu, když několik knih vynecháte. Můžete také pro začátek hrát třeba jen Křesťanská řecká písma nebo pokročilí si dát jen malých 12 proroků :-) Pomůcka k zapamatování pořadí tzv. malých proroků je: Ondřej jel autem ochutnat jehněčí maso na houbách s Adamem z Mostu, tedy O(zeáš)ndřej J(oel)el A(mos)utem O(badjáš)chutnat J(onáš)ehněčí M(icheáš)aso N(ahum)a H(abakuk)oubách S(efanjáš) A(geus)damem Z(echarjáš) M(alachiáš)ostu. Hrát může neomezený počet hráčů a lístečky se jmény biblických knih se buď mohou rozdat mezi hráče nebo je dát do nějaké mísy a vždy si jeden vzít ve chvíli, kdy je určitý hráč na tahu. Další pravidla hry si můžete stanovit sami třeba podle věku zúčastněných hráčů.

Hrací plocha černobílá laminovaná 21x59 cm, tedy 2 listy A4 vedle sebe. Hra je v plastové obálce A4.
Poznej Zaslíbenou zemi

Smyslem hry je umístit správně lístečky se jmény měst, moří atd. (oblasti ZZ jsou napsány velkými písmeny - 3 lístečky, Jeruzalém je velké červené kolečko) k patřičnému číslu. Hrát může neomezený počet hráčů a lístečky se jmény biblických míst buď můžete rozdat mezi hráče nebo je dát do nějaké mísy a vždy si jeden vzít ve chvíli, kdy je určitý hráč na tahu. Po umístění jména biblického jména může každý říci, čím je toto místo zajímavé nebo co se tam událo. Další pravidla hry si můžete stanovit sami třeba podle věku zúčastněných hráčů. Místa jsou rozdělena na tři kategorie - lehká (1), těžší (2) a nejobtížnější (3). Součástí hry je klíč se jmény míst (černobílá A4) a na druhé straně jsou informace o daném místě. Pokud ten, kdo místo dostane, neví, co by řekl, tak můžete přečíst tuto informaci.

Hrací plocha barevná laminovaná 32x59 cm, tedy formát A2. Hra je v plastové obálce A4.Teokratické hry si můžete objednat na emailu teo.hry.cz@gmail.com
nebo informace získáte i na telefonu 731 133 351 (br. Běhunčík)

© 2015-2021 Zdeněk Běhunčík | Domovská stránka