Trò chơi Kinh thánh
Hành trình Đất Hứa

Câu hỏi Kinh Thánh với một câu trả lời đúng. Khi chơi bạn chọn câu hỏi với ba trình độ. Nếu bạn bước lên một nơi trong Kinh Thánh, bạn có thể có thêm câu hỏi. Đối thủ là một máy vi tính. Bạn là màu đỏ, máy tính là màu xanh da trời.


Chơi multiplayer New! Chơi phần 2